رئیس هیئت مدیره

5 جولای, 2021

مصطفی متین راد

رئیس هیئت مدیره
5 جولای, 2021

جمشید پناهی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
29 ژوئن, 2021

آقای عباس پوریان زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای محمدعلی محمدیان

نایب رئیس هیئت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای عباس پوریان زاده

عضو هیأت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای اصغر شهرادنیا

عضو هیأت مدیره
29 ژوئن, 2021

آقای مصطفی متین راد

رئیس هیئت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای محمود آقابابائی

رئیس هیأت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای مصطفی متین راد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×