اطلاعات تماس:

آدرس دفتر : اصفهان – خیابان آپادانا اول – ساختمان ۳۵۴

آدرس ایمیل : info[@]mesbahgostar.com

تلفن ها : ۳۶۶۲۸۸۱۶-۳۶۶۲۸۸۱۵-۳۶۶۱۵۴۲۶-۳۶۶۱۷۴۹۲-۰۳۱

نمابر : ۳۶۶۲۸۸۱۷-۰۳۱

پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×