سهامداران گرامی

شرکت صبا فرایند سپاهان در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ۲۲۹۴۹  وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۶۸۶ در اداره ثبت شرکت های  اصفهان به ثبت رسیده است.

شرکت های زیرمجموعه مصباح گستر سپاهان

سخن مدیرعامل

با توکل به خدای متعال و همفکری و تبادل نظر همه اعضاء هیأت مدیره با مذاکره با بانکهای طرف قرارداد و پرداخت بخشی از بدهیها و سر و سامان دادن به همه آنها امروز با افتخار خدمت سهامداران محترم اعلام میداریم شرکت علاوه بر پوشش زیان انباشته به مبلغ( ۲۴٫۶۷۷٫۶۵۰٫۷۸۵ ریال)همه مطالبات بانکها را پرداخت و تسویه نموده و تنها یک مورد اجاره بشرط تملیک دارد که ملک مورد نظر حداقل سه برابر میزان بدهی آن ارزش دارد.

آقای مصطفی متین راد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

اعضای هیئت مدیره

آقای مصطفی متین راد
آقای مصطفی متین راد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

آقای محمود آقابابائی
آقای محمود آقابابائی

رئیس هیأت مدیره

آقای اصغر شهرادنیا
آقای اصغر شهرادنیا

عضو هیأت مدیره

آقای عباس پوریان زاده
آقای عباس پوریان زاده

عضو هیأت مدیره

آقای رسول نوربخش
آقای رسول نوربخش

نائب رئیس هیئت مدیره

پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×