پیام مدیرعامل

شرکت مصباح گستر سپاهان در ۱۳۷۵/۱۱۲/۲۵ به همت جمعی از مدیران و کارکنان بانک صادرات اصفهان با سرمایه دو میلیارد ریال تشکیل و در اداره ثبت شرکتهای اصفهان تحت شماره ۱۲۷۳۲به ثبت رسید و با موضوعات فعالیت زیر برای مدت نامحدود کار خود را آغاز نمود.

موضوع شرکت عبارت است از :
۱ – سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ، ساختمانی ، کشاورزی و بازرگانی.
۲ – خرید و فروش سهام شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های فوق.
۳ – ایجاد و راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی و خدماتی.
۴ – انجام کلیه مبادلات و عملیات تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و پخش ، خرید و فروش ، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت.
۵ – سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای طراحی و پیمانکاری کلیه امور عمرانی ، تولیدی و خدماتی.
۶ – انجام کلیه معاملات مندرج در قانون تجارت و انعقاد عقود اسلامی و سایر عملیات مجاز و هر نوع اقدامی که با موضوع شرکت منطبق باشد.
۷ – انجام سایر خدمات که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و یا در چارچوب سایر قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد.
سهام شرکت کلاً متعلق به کارکنان شاغل ، بازنشسته و یا از کار افتاده بانک صادرات اصفهان و یا افراد خانواده آنان (همسر و فرزندان ) میباشد.اهداف شرکت همواره ایجاد درآمد بمنظور بهبود شرایط زندگی سهامداران محترم بوده و میباشد.مضافاً تلاش مدیران بر این بوده که بتوانند محلی برای اشتغال فرزندان همکاران فراهم نمایند که در این رابطه در سالهایی موفق به بکارگیری تعداد کثیری از فرزندان همکاران گردیدند که اکنون در شعب بانک صادرات اصفهان مشغول بکار میباشند.

باعنایت به موضوع شرکت علاوه بر فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی سرمایه گذاری و ایجاد شرکتهای جدید نیز در دستور کار مدیران قرار گرفت تا جایی که موفق به تأسیس شرکتهای اعتبار گستر نقش جهان ، امین گستر سپاهان ، صبا فرآیند سپاهان و معین صنعت آریا شدیم.
مضافاً نسبت به خرید ۵۵% از سهام شرکت بیمه تکایار که از شرکتهای موفق در امر بیمه و سرمایه گذاری می باشد و ۵% سهام شرکت کارگزاری بانک مسکن و خرید بخشی از سهام بانک پاسارگاد  و شرکت پارس آرین بعنوان مؤسسین گردیدیم که انشاالله در آینده گزارش مبسوطی دراین رابطه تهیه و باطلاع سهامداران خواهد رسید.
همچنین مدیریت شرکت به مرور سرمایه شرکت را از دو میلیارد ریال به شصت میلیارد و سیصد میلیون ریال افزایش داد که حدود ۸۰% از محل سود انباشته و ذخایر و ۲۰% از محل آورده نقدی سهامداران بوده است.
شایان ذکر است شرکت مصباح گستر سپاهان جهت رفع نیاز مالی همکاران (سهامداران) که در مواقعی برای تأمین نقدینگی دچار مشکل می گردیدند مبادرت به فعال نمودن تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات با خرید یک سهم یکصد هزارتومانی برای هر سهامدار شرکت مصباح گستر سپاهان نمودیم که بحمدالله آن تعاونی یکی از تعاونی های موفق در سطح کشور میباشد و در سالهای متمادی بعنوان تعاونی برتر شناخته شده و توانست مشکلات مالی همکاران را برطرف نماید.

جدول مقایسه ای پرداخت سود خالص به سهامداران از بدو تأسیس شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۲

سال مالی مبلغ سرمایه ثبتی شرکت (ریال) مبلغ سود تصویب شده مجمع (ریال) درصد سود مبلغ اسمی سهام (ریال) مبلغ سود یک سهم (ریال)
۱۳۷۶ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹% ۱۰٫۰۰۰ ۲۹۰۰
۱۳۷۷ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰% ۱۰٫۰۰۰ ۶۰۰۰
۱۳۷۸ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰% ۱۰٫۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۳۷۹ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۷۲٫۴۶۲٫۰۰۰ ۳۷% ۱۰٫۰۰۰ ۳۳۶۲
۱۳۸۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰% ۱۰٫۰۰۰ ۴۰۰۰
۱۳۸۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰% ۱۰٫۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۳۸۲ ۳٫۹۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴% ۱٫۰۰۰ ۵۳۰
۱۳۸۳ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳% ۱٫۰۰۰ ۲۳۴
۱۳۸۴ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰% ۱٫۰۰۰ ۲۰۰
۱۳۸۵ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰% ۱٫۰۰۰ ۲۰۰
۱۳۸۶ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰% ۱٫۰۰۰ ۳۰۰
۱۳۸۷ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴% ۱٫۰۰۰ ۱۴۴
۱۳۸۸ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰% ۱٫۰۰۰ ۲۰۰
۱۳۸۹ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰% ۱٫۰۰۰ ۲۰۰
۱۳۹۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰% ۱٫۰۰۰ ۱۰۰
۱۳۹۱ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱% ۱٫۰۰۰ ۲۱۰
۱۳۹۲ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵% ۱٫۰۰۰ ۲۵۰

توضیحاً شرکت از همان سال اول تأسیس یکی از شرکتهای سود ده بوده و همه ساله سودی مناسب تقدیم سهامدران بشرح ذیل نموده است. در رهگذر فعالیت شرکت ، متأسفانه بر اثر شرایط حاد اقتصادی ، تحریم های بین المللی و نوسانات بازار خاصه در بخش فلزات در مقطعی در سال ۹۴ با بحرانی روبرو گردید که می توانست موجودیت شرکت را به خطر اندازد که طی چندین سال شرکت با چالش عظیمی روبرو گردید در این زمان بود که باید تفکری سازنده و تصمیم گیری هوشمندانه بر شرکت حکم فرما میشد تا بر مشکلات فائق گردد.شرکت نیاز به نوآوری و دگرگونی داشت. البته نوآوری موفق ، مستلزم کار سخت ، متمرکز و هدفمند میباشد.
بهر حال علیرغم همه مشکلات و تنگناها برای بقاء و کسب سود مناسب پس از آن همه مشکلات و عبور از این روند و سکون باید راهی می یافتیم که هم شرکت را از این حالت خارج نمائیم هم بتوانیم پاسخگوی مطالبات بحق سهامداران گرامی باشیم.در این زمان با انتخابات هیأت مدیره جدید ابتدا علل و عوامل بوجود آمدن شرایط،  مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت، از کجا باید شروع میکردیم ؟ یک بنگاه اقتصادی جدا از تدبیر و تدبر و نقش مدیران نیاز به نقدینگی لازم داشت که متأسفانه فقط با بدهیهای فراوان مطالبات حال شده بانکها که بعضاً اقدامات حقوقی نیز انجام داده بودند روبرو بود و هیچ نقدینگی هم در دست نداشت.در این شرایط با توکل به خدای متعال و همفکری و تبادل نظر همه اعضاء هیأت مدیره با مذاکره با بانکهای طرف قرارداد و پرداخت بخشی از بدهیها و سر و سامان دادن به همه آنها امروز با افتخار خدمت سهامداران محترم اعلام میداریم شرکت علاوه بر پوشش زیان انباشته به مبلغ( ۲۴٫۶۷۷٫۶۵۰٫۷۸۵ ریال)همه مطالبات بانکها را پرداخت و تسویه نموده و تنها یک مورد اجاره بشرط تملیک دارد که ملک مورد نظر حداقل سه برابر میزان بدهی آن ارزش دارد.
در سال ۹۸ شرکت با سود ۶۰ درصدی ضمن پوشش زیان انباشته دارای سود انباشته به مبلغ ۱۵٫۰۹۱٫۷۱۲٫۹۵۶ ریال میباشد. اخیراً سایت شرکت نیز راه اندازی شده و در آینده نزدیک سهامداران گرامی کلیه اطلاعات شرکت را در سایت مشاهده خواهند نمود. ضمناً حسب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده سالهای قبل در حال انجام مراحل افزایش سرمایه میباشیم که متعاقباً اطلاعات لازم به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
همچنین با راه اندازی واحد OTC شرکت امکان خرید سهام آن دسته از سهامداران محترم که قصد فروش سهام خود را دارند فراهم شده است.در سال گذشته سودی هرچند ناچیز را پرداخت نمودیم و با افتخار اعلام میداریم ارزش ویژه سهام برابر گزارش کارشناسی و حسابرس محترم در وضعیت مطلوبی میباشد که انشاالله در جلسه مجمع سال آینده اطلاعات کلی آنرا به سمع و نظر سهامداران گرامی می رسانیم و باتوجه به واحد کارگزاری شرکت و استیشن خاص شرکت ، مجموعه مصباح گستر سپاهان یکی از شرکتهای فعال در بازار سرمایه می باشد که بحمدالله سود مناسبی از این راه عاید شرکت گردیده است.

در پایان با اتکال به عنایت پروردگار توانا امیدوار به همراهی و مساعدت و همفکری همه سهامداران گرامی جهت پیشبرد اهداف شرکت میباشیم.

هیأت مدیره شرکت مصباح گستر سپاهان

پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×