نائب رئیس هیئت مدیره

15 مارس, 2023

آقای رسول نوربخش

نائب رئیس هیئت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای عباس پوریان زاده

عضو هیأت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای اصغر شهرادنیا

عضو هیأت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای محمود آقابابائی

رئیس هیأت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای مصطفی متین راد

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×