مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

29 ژوئن, 2021

آقای عباس پوریان زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
24 ژانویه, 2021

آقای محمدعلی محمدیان

نایب رئیس هیئت مدیره
29 ژوئن, 2021

آقای مصطفی متین راد

رئیس هیئت مدیره
پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×