نائب رئیس هیئت مدیره

15 مارس, 2023

آقای رسول نوربخش

نائب رئیس هیئت مدیره
5 جولای, 2021

محمدرضا لایق

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

حاتم حاتمیان

مدیرعامل
5 جولای, 2021

امیرحسین آزاد

نایب رئیس هیئت مدیره
5 جولای, 2021

ملیکا تباوار

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

شاهین دشتستانی نژاد

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

محمود آقابابائی

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

مجید میرمعصومی گودرزی

عضو هیئت مدیره
5 جولای, 2021

علیرضا ربانی

عضو هیئت مدیره
پنل سهامداران
×
عدم فعالیت

این شرکت فعلا فاقد فعالیت می باشد.

×